For China Veterinary Sales & General Enquiries

 
Millpledge Veterinary China
弥尔佩乐慈动物保健用品
中国江苏苏州高新区浒墅关青花路6号浒关工业园3期4栋北3楼| 邮编: 215151

3rd Flr | Building 4 | 3# Xuguan Industrial Park | 6 Qinghua Road
Xushuguan Snd | Suzhou | Jiangsu | China 215151


Tel > +86 (0) 512 6616 9700 / 512 6616 9701
Fax > +86 (0) 512 8860 7843
E-mail > cnsales@millpledge.com